AKTUALNOŚCI

Jak rozpoznać i pomóc osobie uzależnionej od hazardu?

hazard-uzaleznienie

Patologiczny hazard jest złożonym i wielowymiarowym problemem, który może prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych, społecznych i emocjonalnych nie tylko dla samego uzależnionego, ale również dla jego rodziny. Wspieranie osób borykających się z tym zaburzeniem stanowi wyzwanie zarówno dla specjalistów w dziedzinie zdrowia psychicznego, jak i bliskich chorego. Często jedynym wyjściem jest pobyt w zamkniętym ośrodku leczenia uzależnień, który może skutecznie interweniować i oferować adekwatne wsparcie.

Czym jest uzależnienie od hazardu?

Jest to zaburzenie, które stanowi poważny problem zdrowia psychicznego. Charakteryzuje się nieodpartą potrzebą uprawiania gier hazardowych pomimo negatywnych konsekwencji dla życia osobistego, zawodowego czy finansowego. Osoby uzależnione często doświadczają niekontrolowanego pragnienia uczestnictwa w grach losowych, uporczywie dążą do odzyskania straconych środków oraz obstawiają coraz większe sumy w nadziei na wygraną. Ma to destrukcyjny wpływ na ich funkcjonowanie społeczne i emocjonalne. Wyróżnia się kilka kluczowych czynników, które przyczyniają się do rozwoju tego zaburzenia, w tym indywidualne predyspozycje psychologiczne, takie jak niska samoocena, skłonność do ryzyka, a także czynniki zewnętrzne, w tym dostępność i promocja gier hazardowych.

Symptomy i znaki ostrzegawcze uzależnienia od hazardu

Jednym z najbardziej widocznych objawów uzależnienia od hazardu jest przymusowe zaangażowanie w działania hazardowe, pomimo świadomości negatywnych skutków. Osoby dotknięte tym zaburzeniem często poświęcają nieproporcjonalnie dużo czasu na planowanie, uczestnictwo oraz analizowanie poprzednich i przyszłych zakładów. Innym istotnym symptomem jest tzw. gonienie za stratami, czyli próby odzyskania utraconych środków poprzez dalsze gry, co zwykle prowadzi do pogłębiania długu i problemów finansowych.

Osoby uzależnione od hazardu mogą również wykazywać zmiany w zachowaniu, np. patologiczne kłamstwo w celu ukrycia swoich działań. Zaburzenie to prowadzi do zaniedbywania obowiązków zawodowych, rodzicielskich i społecznych, a także do wycofania się z aktywności, które kiedyś sprawiały przyjemność.

terapiaJak rozmawiać z osobą uzależnioną od hazardu?

Pierwszym krokiem jest wybór odpowiedniego czasu i miejsca na rozmowę. Ważne, by zapewnić spokojną atmosferę, wolną od zewnętrznych zakłóceń, co sprzyja otwartej i szczerej dyskusji. Istotne jest wyrażanie troski i zrozumienia, unikając osądzania czy wywierania presji, co może prowadzić do przyjęcia postawy obronnej lub negacji problemu. Należy koncentrować się na konkretnych zachowaniach i ich wpływie na życie osoby chorej oraz jej bliskich, zamiast etykietować lub winić za sam problem. Warto także podkreślić dostępność pomocy i sposobów na leczenie uzależnienia od hazardu.

Możliwości wsparcia i leczenia dla osób uzależnionych od hazardu

W zakresie terapii zaburzeń hazardowych dostępne są różnorodne formy wsparcia i leczenia, które mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb i okoliczności osoby zmagającej się z tym problemem. Wśród najbardziej skutecznych podejść znajdują się psychoterapia indywidualna, terapia grupowa, programy samopomocowe oraz w niektórych przypadkach, wsparcie farmakologiczne. Te metody mają na celu nie tylko zahamowanie praktyk hazardowych, ale także adresowanie podstawowych przyczyn uzależnienia, w tym problemów emocjonalnych oraz wzorców myślenia i zachowania sprzyjających utrzymywaniu się problemu. Zamknięty ośrodek leczenia uzależnień – Osada Empatia – zapewnia wsparcie psychologów, pedagogów oraz psychoterapeutów.

Jak dbać o siebie będąc bliskim osoby uzależnionej?

Rodzina i przyjaciele osoby uzależnionej od hazardu stają przed wyzwaniem nie tylko wspierania chorego, ale również dbania o własny dobrostan psychiczny i emocjonalny. Ważne jest zrozumienie, że zdrowie i równowaga życiowa bliskich mają bezpośredni wpływ na skuteczność pomocy, jaką mogą zaoferować. Zatem troska o siebie nie tylko zwiększa siłę i odporność na trudności, ale również stanowi fundament, na którym można budować skuteczną pomoc dla osoby uzależnionej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *