Szybkie tempo życia, chęć ucieczki od codziennych problemów oraz poszukiwanie natychmiastowej przyjemności spowodowały, że coraz więcej osób ucieka w nałogi. Jednym z uzależnień behawioralnych jest seksoholizm. Leczenie erotomanii polega głównie na zastosowaniu psychoterapii. Jej celem jest przywrócenie choremu równowagi psychicznej i wewnętrznej harmonii, uświadomienie mu podłoża jego problemu oraz wypracowanie nowych sposobów umożliwiających budowanie trwałych i zdrowych relacji z ludźmi.

Leczenie seksoholizmu

Czym jest i jak objawia się seksoholizm?

Uzależnienie od seksu jako odrębna jednostka chorobowa po raz pierwszy pojawiło się na liście opracowanej przez Międzynarodową Klasyfikację Chorób ICD-10 w 2010 roku. Zgodnie z przyjętą definicją o erotomanii można mówić w sytuacji, kiedy w okresie ostatniego roku zostanie stwierdzona obecność przynajmniej trzech z następujących objawów:

  • silna potrzeba lub przymus realizowania zachowań związanych z seksem,
  • zaniedbywanie codziennych obowiązków i utrata dotychczasowych zainteresowań,
  • poświęcanie coraz większej ilości czasu na zaspokajanie potrzeb seksualnych,
  • występowanie niepokoju przy próbie ograniczenia możliwości realizowania zachowań związanych z seksem,
  • kontynuowanie destrukcyjnych nawyków pomimo ich szkodliwych następstw.

Wielu chorych trafiających na leczenie seksoholizmu zmaga się z lękiem, depresją, niskim poczuciem własnej wartości oraz z negatywnym wizerunkiem własnej osoby. Erotomani na skutek pogłębiającego się nałogu nie potrafią wchodzić w zdrowe relacje i doświadczać autentycznej bliskości w związku. Na skutek odczuwanego wstydu jeszcze rozpaczliwiej poszukują ulgi, co prowadzi do utraty szacunku do siebie oraz do coraz większego osamotnienia.

Seksoholizm

Skutki i konsekwencje długotrwałego seksoholizmu

Spośród wielu negatywnych skutków doświadczanych przez osoby uzależnione od seksu należy wymienić konsekwencje na poziomie emocjonalnym, zdrowotnym, finansowym oraz społecznym. Osoby, które wpadły w seksualną obsesję, przed zgłoszeniem się na leczenie, zmagają się z problemami z koncentracją, lękiem oraz z poczuciem winy na skutek ranienia innych ludzi. Seksoholizm nierzadko wiąże się też z utratą własnej integralności i brakiem szacunku do siebie. Na skutek nałogu mogą też rozwinąć się zaburzenia seksualne takie jak przedwczesny wytrysk, osłabienie libido czy anorgazmia.

Jak przebiega leczenie seksoholizmu w Osadzie Empatia?

Samodzielne próby zerwania z nałogiem erotomanii w wielu przypadkach okazują się nieskuteczne. W odróżnieniu od terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych, której celem jest odstawienie szkodliwych używek, leczenie seksoholizmu ma za zadanie pomóc choremu wrócić do zdrowego życia płciowego. Przed rozpoczęciem terapii chory powinien jednak przyznać się do swojej bezsilności wobec nałogu oraz utraty kontroli nad nim.

Poszukując odpowiedzi na pytanie, jak leczyć seksoholizm, warto mieć świadomość, że terapia nie powinna prowadzić do utrzymania abstynencji, ale do zmiany postrzegania seksu. Ważnym celem spotkań, które mogą odbywać się w formie grupowej lub indywidualnej, jest pomoc osobie uzależnionej w wypracowaniu nowych nawyków oraz w nabyciu umiejętności budowania zdrowych relacji z partnerem. W niektórych przypadkach leczenie seksoholizmu wymaga zastosowania środków farmakologicznych. Tak się dzieje np. w sytuacji, kiedy pacjent dodatkowo zmaga się z depresją.

Leczenie seksoholizmu a wsparcie najbliższych i przyjaciół

Do wyjścia z nałogu potrzebne są dobre chęci i wewnętrzna siła pozwalająca pokonać pokusy. W walce z uzależnieniem bardzo ważne znaczenie ma także wsparcie ze strony rodziny i przyjaciół, zwłaszcza po zakończeniu leczenia seksoholizmu w zamkniętym ośrodku. Bliscy powinni motywować chorego do całkowitego zerwania z destrukcyjnymi zachowaniami, a także wspierać go w trudnych sytuacjach, gdyż dzięki temu zwiększają jego szanse na wyzdrowienie. Osoby z najbliższego otoczenia pacjenta, które chcą dowiedzieć się, jak leczyć seksoholizm, a także poznać mechanizm powstawania erotomanii, mogą uzyskać fachową pomoc, uczestnicząc w spotkaniach terapeutycznych organizowanych przez grupy wsparcia dla współuzależnionych.