Dynamiczny rozwój technologii cyfrowych oraz nowoczesnych mediów elektronicznych spowodował, że pojawił się problem fonoholizmu. Uzależnienie od telefonu, bo o nim mowa, może dotknąć każdego, bez względu na wiek, płeć, wykształcenie oraz status społeczny. Jeśli w porę nie zostanie wdrożone leczenie uzależnienia od telefonu, skutki nałogu mogą być tragiczne. Pierwsze objawy często są trudne do zaobserwowania. Charakterystycznym sygnałem ostrzegawczym jest zbyt duża ilość czasu spędzanego przed ekranem. Na tego rodzaju nałóg szczególnie narażone są osoby młode, zwłaszcza jeśli są pozbawione właściwej opieki ze strony pracujących rodziców.

Leczenie uzależnień od korzystania z telefonu

Co to jest i na czym polega uzależnienie od telefonu?

Obecnie smartfon pełni już nie tylko funkcję komunikacyjną. Poza tym, że umożliwia wysyłanie wiadomości i prowadzenie rozmów telefonicznych, ułatwia organizację czasu, przypomina o ważnych wydarzeniach i pozwala na korzystanie z Internetu. Posiadanie najnowszej generacji aparatu daje poczucie wolności, niezależności i bycia w zgodzie z najnowszymi trendami technologicznymi. W przypadku uzależnienia od telefonu problemem nie jest substancja psychoaktywna, ale destrukcyjne zachowania związane z nadużywaniem smartfona, które dają określone objawy i wymagają zastosowania specjalistycznego leczenia. Uzależnieni mają ciągłą potrzebę dzwonienia, przekraczają limity czasu, płacą wysokie rachunki.

Uzależnienie od korzystania z telefonu

Jakie objawy najczęściej daje uzależnienie od telefonu?

Pacjenci, którzy trafiają na leczenie, przyznają, że uzależnienie od telefonu często zaczyna się niewinnie i bardzo trudno rozpoznać jego pierwsze objawy. Na wczesnym etapie nałogu osoby nim dotknięte nie są świadome zagrożenia. Wraz z upływem czasu korzystanie z urządzenia pochłania je coraz bardziej, przeszkadzając w wykonywaniu codziennych obowiązków, spotykaniu się z przyjaciółmi i innych czynnościach.

Najczęstsze objawy, jakie daje uzależnienie od telefonu to:

  • notoryczne sprawdzanie powiadomień, wiadomości i e-maili,
  • realizacja podstawowych czynności z aparatem w ręku,
  • odczuwanie silnej potrzeby lub przymusu korzystania z urządzenia,
  • pojawienie się lęku i niepokoju przy próbach ograniczenia dostępu,
  • problemy w relacjach z innymi ludźmi.

Bardzo ważnymi objawami fonoholizmu są też te, które odnoszą się do stanów emocjonalnych. To, jak się dana osoba czuje, kiedy nie może używać urządzenia, stanowi kluczową oznakę potencjalnego nałogu wymagającego jak najszybszego leczenia.

Czym grozi nieleczone uzależnienie od telefonu?

Konsekwencje tego zjawiska mogą być bardzo różne. Problem uzależnienia od telefonu jest szczególnie niebezpieczny dla dzieci oraz nastolatków, którzy dopiero uczą się komunikowania z ludźmi. Osoby uzależnione często zmagają się ze stanami lękowymi, apatią, depresją. Do tego dochodzą objawy fizyczne, spośród których można wymienić m.in. kłopoty ze wzrokiem, problemy z koncentracją, bóle karku, rozkojarzenie, zmęczenie.

Nadmierne korzystanie ze smartfona prowadzi też do ograniczenia kontaktów interpersonalnych, trudności ze współdziałaniem w grupie, zaniedbywania codziennych obowiązków oraz gorszych wyników w nauce i w pracy. Odpowiednio wczesne podjęte leczenie uzależnienia od telefonu może pomóc choremu powrócić do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie i nauczyć się prawidłowego korzystania z urządzeń cyfrowych.

Leczenie uzależnienia od telefonu w Osadzie Empatia

Nasz prywatny ośrodek leczenia uzależnień Osada Empatia to miejsce, w którym do pacjentów podchodzimy holistycznie. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że fonoholizm coraz częściej dotyka młodych ludzi, chociaż liczba dorosłych zmagających się z objawami tego nałogu również rośnie. Podczas terapii zapoznajemy osoby uzależnione ze szkodami, jakie wyrządza zbyt częste korzystanie z telefonu, pomagamy w ustaleniu życiowych priorytetów, a także uczymy, jak dobrze zarządzać czasem. W procesie leczenia bardzo istotne znaczenie ma także wsparcie ze strony najbliższych, którzy powinni otoczyć chorego życzliwością i pomóc mu w powrocie do zdrowego używania urządzenia.