Jeszcze do niedawna do najpopularniejszych nałogów należał alkoholizm, narkomania oraz lekomania. Obecnie do patogennych form aktywności człowieka coraz częściej zalicza się uzależnienie od nowoczesnych technologii informacyjnych. Problematyczne korzystanie z komputera, Internetu i surfowanie w sieci jest związanie nie tylko z zaburzeniami psychicznymi, ale także stanowi skutek niekorzystnych zmian społecznych. Ośrodki leczenia uzależnień od komputera dla młodzieży przyjmują na terapię coraz młodsze osoby, które mają typowe objawy siecioholizmu i nie są w stanie samodzielnie poradzić sobie z destrukcyjnymi zachowaniami.

Leczenie uzależnienia od internetu

Uzależnienie od komputera i Internetu – jakie są jego przyczyny?

Z ogólnoświatowej sieci komputerowej każdego dnia korzysta kilka miliardów ludzi. Internet to niezwykle atrakcyjne i zróżnicowane medium, które wiele osób traktuje jako następcę telewizji, prasy czy radia. W opinii specjalistów pracujących na co dzień w ośrodkach terapeutycznych problem uzależnienia od Internetu i surfowania w sieci u młodzieży pojawia się w momencie, kiedy ten środek przekazu zaczyna pochłaniać coraz więcej czasu i jest traktowany jako forma ucieczki od codzienności, odstresowania się, zredukowania dyskomfortu psychicznego. Przyczyny tego zjawiska zataczającego coraz szersze kręgi zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży są bardzo różne. Osoby, które trafiają do ośrodków leczenia uzależnień z typowymi objawami siecioholizmu, zwracają uwagę na powszechność sieci, łatwość dostępu do niej oraz anonimowość, która daje złudne poczucie bezpieczeństwa.

Uzależnienie od komputera - leczenie

Jakie wyróżnia się objawy uzależnienia od Internetu?

W początkowej fazie nowoczesne technologie informacyjne wywołują zainteresowanie, a spędzanie czasu przed monitorem sprawia przyjemność. Z biegiem czasu uzależniony od Internetu i surfowania w sieci przesiaduje przed komputerem długie godziny, zaniedbując życie zawodowe, rodzinne oraz społeczne. Jednym z pierwszych objawów wskazujących na nałóg i konieczność zgłoszenia się do specjalistycznego ośrodka terapeutycznego na leczenie są nieudane próby porzucenia szkodliwych zachowań.

Pozostałe objawy uzależnienia od Internetu obserwowane u dzieci i młodzieży to:

  • pojawianie się konfliktów w związku z nieustannym surfowaniem w sieci,
  • traktowanie korzystania z komputera jako najważniejszej czynności w życiu,
  • kłamanie odnośnie czasu spędzanego w Internecie,
  • reagowanie niepokojem, rozdrażnieniem, a nawet agresją w sytuacjach, kiedy nie jest możliwe skorzystanie z komputera.

Przy próbach zaprzestania lub ograniczenia surfowania w sieci u uzależnionej młodzieży często można zauważyć takie objawy jak pobudzenie psychoruchowe, lęk, niepokój, a także obsesyjne myślenie o tym, co dzieje się w Internecie. Powyższe symptomy wskazują na konieczność szybkiego zgłoszenia się do ośrodka i rozpoczęcie leczenia.

Jakie mogą być skutki uzależnienia od komputera i Internetu?

Spiętrzenie problemów rodzinnych, szkolnych czy zawodowych nie stanowi jedynego problemu, jaki może pojawić się na skutek nadmiernego przesiadywania przed komputerem. Z biegiem czasu uzależniony od Internetu i surfowania w sieci zaczyna ograniczać czas na odżywianie, odpoczynek, sen. Mamy wtedy do czynienia z destrukcyjną fazą nałogu, która może niekorzystnie odbić się zarówno na zdrowiu psychicznym, jak i fizycznym uzależnionego, jeśli w porę nie zostanie podjęte odpowiednie leczenie. Objawy, jakie mogą się pojawić u chorego, to m.in. osłabienie wzroku, pogorszenie koncentracji, bóle pleców i kręgosłupa, trudności z zasypianiem, nadpobudliwość, zwiększona podatność na infekcje.

Gdzie uzależniony od Internetu i surfowania w sieci może szukać pomocy?

W przypadku rozpoznania nałogu związanego z nadmiernym surfowaniem w sieci bardzo ważne jest jak najszybsze podjęcie odpowiednich kroków. Do miejsc, w których można uzyskać profesjonalną pomoc, należą specjalistyczne ośrodki leczenia uzależnień od komputera dla młodzieży. Jedną z takich placówek jest Osada Empatia, w której pracujemy poprzez psychoterapię integracyjną, w nurcie poznawczo-behawioralnym, psychodynamicznym oraz humanistyczno-egzystencjalnym. Młodzież i osoby dorosłe, które trafiają do naszego ośrodka leczenia uzależnień z objawami siecioholizmu, mogą liczyć na całodobową opiekę ze strony wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów.