Dlaczego ludzie sięgają po substancje psychoaktywne?

Osoby które sięgają po substancje psychoaktywne mają trudności z radzeniem sobie ze swoimi emocjami. Zażywanie narkotyków często stosowane jako forma samoleczenia na różne trudności emocjonalne. Brak dostatecznych umiejętności radzenia sobie ze stresem, problemami czy trudnymi doświadczeniami sprawia że osoby te zaczynają szukać ukojenia swojego bólu. Narkotyki pomagają w innym odbiorze rzeczywistości. Zaczynamy inaczej patrzeć na świat, problemy, siebie. Złudna poprawa szybko znika, wraz z działaniem narkotyku. Dzisiejsze narkotyki często uzależniają bardzo szybko i działają bardzo krótko co powoduje częstsze ich zażywanie. Działają krótko ale bardzo intensywnie co jeszcze bardziej wzmaga potrzebę zażywania. Różnego rodzaju trudności sprawiają że chcemy poczuć się lepiej a bynajmniej nie chcemy czuć się źle. Osoby z niską samooceną odnajdują w narkotykach lek na niską samoocenę. Stają się pewniejsi siebie, bardziej odważni, łatwo nawiązują kontakty z innymi ludźmi. Oczywiście zmiany te są krótkotrwałe. Po ustąpieniu działania substancji psychoaktywnej zarówno narkotyków czy alkoholu powszechnie dostępnego osoby te czują się jeszcze gorzej niż przed zażyciem substancji co finalnie powoduję jeszcze większą chęć doznania spokoju, odłączenia, nie czucia bólu psychicznego.

Od czego najczęściej się uzależniamy?

Uzależnienie od narkotyków czy innym bliżej nieokreślonych substancji psychoaktywnych  traktowane jest jako choroba. Według wielu osób którzy zajmują się leczeniem uzależnienia, uzależnienie to utrata umiejętności funkcjonowania między człowiekiem a światem, między człowiekiem a jego środowiskiem społecznym, rodzinnym.

Do najczęściej uzależniających substancji psychoaktywnych zaliczamy:

Pochodne konopi:

Zażywanie konopi może powodować  lepsze samopoczucie, euforię, uspokojenie, senność. Mogą również pojawić się zmiany percepcyjne i sensoryczne. Najczęstszą formą uzależnienia jest uzależnienie psychiczne.
Występuje Zależność pomiędzy przyjmowaniem marihuany a zaburzeniami funkcji poznawczymi. Osoby które są uzależnione od marihuany przejawiają trudności w funkcjonowaniu społecznym takie jak
– zobojętnienie,
– apatia,
– trudności w przyswajaniu nowych wiadomości,
– brak celów życiowych,

Amfetamina, kokaina, i inne nowe substancje psychoaktywne

Substancje pobudzające powodują wzrost ciśnienia krwi , rozkurcz mięśni gładkich, przyspieszenie akcji serca , przyspieszenie oddechu i przemiany materii, podwyższenie ciepłoty ciała, pobudzenie ruchowe, wzmożoną aktywność umysłową. Narkotyki pobudzające bardzo silnie uzależniają psychicznie. Podczas odstawienia występuje wzmożona senność, łaknienie. Przy długotrwałym zażywaniu może dojść do wady serca, udaru, uszkodzeniu mózgu, mogą pojawić się halucynacje słuchowo-wzrokowe.

Narkotyki z grupy opiaty – opioidy:

To bardzo szybko uzależniające narkotyki zarówno psychicznie jak i fizycznie. Szybko rosnąca tolerancja na substancje jest częstym powodem nagłych przedawkowań. Opiaty, opioidy działają tłumiąco na centralny układ nerwowy. Przedawkowanie tych substancji objawia się śpiączką, spadkiem ciśnienia krwi, zwolnieniem pracy serca, liczby oddechów aż do ustania czynności życiowych. Do substancji opiatowych zalicza się opium, morfinę, kodeinę, a także syntetyczne substancje od nich pochodnych jak heroina czy mepedrine czyli demerol.

Substancje halucynogenne:

Najbardziej popularne środki halucynogenne to LSD, meskalina, psylocybina, grzyby halucynogenne. Większość tych substancji jest pochodnymi substancji roślinnych. Najczęstsze efekty dotyczą wrażeń percepcyjnych, dotykowych lub słuchowych. Objawy psychiczne utrzymują się przeważnie parę godzin. Objawy fizyczne to np. rozszerzenie źrenic, wzrost ciśnienia tętniczego, nudności, ślinotok, wzrost ciepłoty ciała, przyspieszenie czynności pracy serca, drżenia mięśniowe. Do najczęstszych przykrych skutków halucynogennych zalicza się ostrą reakcję psychotyczną, tzw. BAD trip – zła podróż, w której to osoba ulega silnej panice wywołanej wrażeniem utraty zmysłów. Niektóre zaburzenia percepcyjne mogą prowadzić do samobójstwa.

Nowe substancje psychoaktywne:

Są to związki chemiczne w dużej części nie zbadane. Substancje z których wytwarza się nowe narkotyki nigdy nie zostały zbadane pod kontem szkodliwości. Działanie nowych substancji psychoaktywnych wpływa na układ nerwowy i układ sercowo- naczyniowy. Po zatruciu organizmu po zażyciu nowych narkotyków w badaniach laboratoryjnych wyniki pokazują wiele różnego rodzaju substancji chemicznych często bliżej nie scharakteryzowanych.

Syntetyczne narkotyki:

– Nowe związki psychostymulujące pochodne Katynonu, amfetaminy, oksazoliny, benzofuranu, piperazyny.
– Nowe substancje halucynogenne. Syntetyczne związki psychoaktywne bliżej nie określone
– Nowe substancje opioidowe głównie pochodne fentanylu
– Leki dostępne bez recepty. Różnego rodzaju leki na kaszel, katar i inne substancje które są stosowane w innym celu niż medycznym a zawierają dekstometorfan, pseudoefedrynę, kodeinę, benzydamine.

Jakie metody leczenie stosujemy w Osadzie Empatia?

W naszym ośrodku leczenia uzależnień od narkotyków pracujemy poprzez psychoterapie grupową i indywidualną, leczenie farmakologiczne, artterapię, ergoterapię, jogę, zajęcia sportowe, spacery, medytacje. W ośrodku pomagamy na wielu płaszczyznach. Prowadzona terapia w ośrodku to psychoterapia integracyjna, pracujemy w podejściu poznawczo-behawioralnym, psychodynamicznym, humanistyczno-egzystencjalnym. Zajęcia grupowe to bardzo często zajęcia w formie warsztatów a nie wykładów. Staramy się jak najbardziej angażować naszych podopiecznych do aktywnego udziału. W ośrodku nasi podopieczni w każdą niedziele losują funkcje jakie będą pełnić w nadchodzącym tygodniu. Chodzi tutaj o nabywanie różnych umiejętności np. gotowanie, sprzątanie, opiekę nad zwierzakami, dbanie o ogród. Cały dzień jest zorganizowany tak aby był czas dla siebie jak również czas intensywnej terapii.

Najczęściej zadawane pytania - zapoznaje się!

JAK DŁUGO TRWA LECZENIE UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI W OSADZIE EMPATIA?

obyt w ośrodku zaczyna się od 3 tygodni. To jest minimalny czas na jaki przyjmujemy. Nie mamy granicy pobytu w naszym ośrodku. Często są to wielomiesięczne pobyty naszych podopiecznych. Uzależnienie od narkotyków jest ciężką chorobą niosącą za sobą ogromne szkody emocjonalne, psychiczne, relacyjne, społeczne. Dlatego też proces leczenia wymaga czasu.

JAKIE SĄ PRZYCZYNY UZALEŻNIEŃ OD NARKOTYKÓW?

Przyczyn dlaczego ludzie uzależniają się od narkotyków można doszukiwać w predyspozycjach psychologicznych, społecznych i genetycznych. Zażywanie różnego rodzaju substancji psychoaktywnych zmienia się wraz z różnymi trendami. W dzisiejszych czasach różnego rodzaju substancje stymulujące są najczęściej zażywane.

DLACZEGO LUDZIE BIORĄ NARKOTYKI?

Podstawową przyczyną zażywania narkotyków jest chęć przeżycia przyjemności, uczucia haju i dzielenia tych stanów z innymi osobami, które także zażywają narkotyki. Dochodzi do tego także oczekiwanie co do poprawy kompetencji społecznych, wzrostu kreatywności. Istnieją różne czynniki odpowiedzialne za rozwój uzależnienia. Niektórzy lubią spróbować wszystkiego i przyjmują wiele różnych substancji uzależniających, wybierając je przypadkowo lub poprzez łatwość ich dostępu. Inni natomiast wybierają jeden narkotyk, zwracając uwagę na jego specyficzne działanie farmakologiczne i znaczenie społeczne. Niektórzy odkrywają że pod wpływem heroiny, benzodiazepin lub barbituranów doświadczają chwilowego zmniejszenia napięcia, lęku, nudy czy smutku. Osoby takie szybko się uczą, że lepiej znoszą frustrację i stres jeśli wezmą narkotyk łatwiej się uporają ze złą sytuacją aby choć na chwilę uciec od problemów. Bardziej zagrożeni uzależnieniem są osoby znajdujące się w niekorzystnych warunkach życiowych niż ci którzy mają inne alternatywne źródła satysfakcji. Głównym problemem jest to, że środek uzależniający powoli zdobywa kontrolę nad osobą biorącą. Wszystko zostaje podporządkowane narkotykom bo po wzięciu narkotyku rzeczywiste problemy życiowe bledną i stają się nieważne a życie wydaje się atrakcyjniejsze. Bardzo wiele osób stwierdza także ze zażywanie środków psychoaktywnych przypisuje ich do nowych grup społecznych w których jednym warunkiem akceptacji i przyjęcia jest zażywanie narkotyków. Wszyscy, zarówno biorący jak i nieuzależnieni wiedzą że krótkotrwałe uczucie przyjemności towarzyszące zażyciu narkotyku jest iluzoryczne i kiedy efekty działania narkotyku mijają to życie jest takie samo jakie było. Mimo że uzależnieni wiedza o tym, to atrakcyjność skutków krótkotrwałych jest silniejsza. Istnieje wiele cech odróżniających osoby uzależnione od okazjonalnych konsumentów. Osoby uzależnione podporządkowują ważne obszary swego życia używaniu środka. Okazjonalni konsumenci natomiast wyżej stawiają ważne dla siebie wartości jak rodzina, przyjaciele, praca, wypoczynek, bezpieczeństwo ekonomiczne.
Czynniki predysponujące do uzależnienia to:
– ogólna nadwrażliwość na nieprzyjemne uczucia,
– słaba motywacja do kontroli zachowania,
– impulsywność,
– stałe poszukiwanie pobudzenia,
– obniżona tolerancja frustracji,
– posiadanie niewystarczających sposobów przezywania przyjemności i poczucie bezradności w tym względzie.

JAKIE SĄ SKUTKI ZAŻYWANIA NARKOTYKÓW?

Wahania nastroju, apatia, stany lękowe, osłabienie pamięci, zaburzenia koncentracji uwagi, labilność emocjonalna, myśli samobójcze, zaburzenia snu, zaburzenia zachowania, urojenia, omamy, brak motywacji do działania, depresja i zaburzenia psychiczne, choroby psychiczne takie jak schizofrenia. Spowolnienie ruchowe, zaburzenia koordynacji ruchowej, osłabienie siły mięśni, zaburzenia seksualne, uszkodzenie układu oddechowego, układu krążenia i nerwowego, zapalenie górnych dróg oddechowych, wychudzenie, choroby zakaźne jak HIV czy HCV. Zanik zainteresowań, zaniedbywanie obowiązków, izolacja społeczna, degradacja społeczna.

DLACZEGO UZALEŻNIENI SZUKAJĄ POMOCY?

Do szukania pomocy często motywuje rodzina. To właśnie rodzina chorego najczęściej dzwoni do ośrodka w celu uzyskania informacji o możliwości pobytu. Osoby uzależnione mogą nie dostrzegać istniejącego problemu.

CO ZABRAĆ ZE SOBĄ DO OŚRODKA?

1. Swoje kapcie.
2. Przybory higieniczne.
3. Obuwie zamienne do prac gospodarczych ( kalosze do obory, no ewentualnie mogą być japonki :)))
4. Ciuchy do zajęć gospodarczych.
5. Kurtkę przeciwdeszczową.
6. Leki przepisane od lekarza.
7. Dokumentację medyczną.
8. Kieszonkowe.

JAK WYGLĄDA PLAN DNIA W OŚRODKU?

1. Wstajemy o 8.00
2. Czynności domowo- gospodarcze- poranne od 9.00

  • Przygotowanie śniadania- dyżury
  • Prace gospodarcze- opieka nad zwierzętami- dyżury
  • Prace gospodarcze- sprzątanie domu- dyżur

2. Śniadanie 10.00
3. Zajęcia terapii grupowej od 11.00 do 13.00.
4. Czynności domowo- gospodarcze- popołudniowe od 13.00

  • Przygotowanie obiadu- dyżury
  • Prace gospodarcze- obejście terenu- dyżury

5. Obiad od 15.00
6. Zajęcia terapii indywidualnej  16.00 do 18.00
7. Czynności domowo- gospodarcze- wieczorne od 18.00

  • Przygotowanie kolacji- dyżury
  • Prace gospodarcze- sprzątanie domu- dyżury
  • Prace gospodarcze- obejście terenu- dyżury

8. Kolacja od 19.00
9. Od 20.00 czas wolny, sesje indywidualne, odpoczynek.
10. Cisza nocna od 22.00 do 6.00