Diagnostyka - czyli z jakim rodzajem depresji mamy doczynienia?

Depresja jednobiegunowa i dwubiegunowa. Jeśli istnieją tylko fazy depresyjne, mówi się o depresji jednobiegunowej. Jeśli jednak fazy depresyjne występują naprzemiennie z niepohamowanym pragnieniem działania, bardzo dobrym humorem, wyobrażeniami o własnej wielkości, brakiem snu i często szałami zakupów, określa się to jako depresję dwubiegunową.

Maskowana depresja. Na pierwszy plan wysuwają się objawy fizyczne. Osoby chorujące na depresję maskowaną mogą nie odczuwać typowego dla depresji nastroju i smutku, ale to nasilające się objawy somatyczne skłaniają ich do wizyty u lekarza.
Męska depresja. Dla niektórych osób depresja przybiera formę smutku, drażliwości, agresywności, złości lub nadmiernego picia.
Depresja starcza. Od 65 roku życia mówi się o depresji starczej. U pacjentów w wieku powyżej 75 lat choroba jest często bagatelizowana i dlatego nie jest leczona przez lata. Osoby starsze często ukrywają swoje objawy depresyjne, emocjonalne i udają się do lekarza tylko z powodu chorób fizycznych. Depresja sezonowa. Jednym z powodów depresyjnego nastroju może być zimowy brak światła słonecznego. Jest to jeden z najważniejszych wskaźników produkcji niektórych hormonów w naszym mózgu.

Metody leczenia depresji

Osoby Chore często postrzegają swój stan jako oznakę słabości i wstydzą się. Jeśli objawy pojawiają się i utrzymują przez ponad dwa tygodnie, należy udać się na konsultacje psychologiczną. Leczenie depresji zazwyczaj opiera się zarówno na opiece psychoterapeutycznej, jak i podawaniu leków przeciwdepresyjnych.​ Około 350 milionów ludzi na całym świecie choruje na depresję. Co to znaczy chorować na depresję? Jakie są objawy depresji? Depresja nie ma nic wspólnego ze złymi nawykami ani nawet z lenistwem. Depresja u każdego objawia się inaczej. Depresja różni się od normalnych form smutku lub przygnębienia wieloma wyraźnie określonymi cechami. Choroba może być poprzedzona szeregiem niespecyficznych wczesnych objawów. Należą do nich przede wszystkim chroniczne zmęczenie, brak energii i apetytu oraz drażliwość.

Kluczowe objawy „epizodu depresyjnego” (według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób Światowej Organizacji Zdrowia ICD-10) to między innymi:

 • obniżony nastrój
 • ogólny brak zainteresowania
 • brak radości w rzeczywiście pięknych przeżyciach
 • zwiększona skłonność do męczenia się i wypalenie
 • zaburzenia koncentracji, uwagi
 • wewnętrzny niepokój
 • gonitwa myśli
 • utrata libido
 • głęboka rozpacz i myśli samobójcze
 • pesymistyczne myślenie o przyszłości
 • uczucie stresu nawet przy podejmowaniu prostych decyzji
 • obniżona samoocena
 • brak pewności siebie
 • skłonność do samookaleczeń i aktów samobójczych
 • kłopoty ze snem
 • brak apetytu, utrata wagi

Dlaczego warto zdecydować się na leczenie stacjonarne w Osadzie Empatia?

Tak jak każdy człowiek jest inny, tak każdy może wymagać innego leczenia bo choroba jest jedna, a droga do zdrowia może być różna. Naszym celem jest ujęcie kompleksowe problemu pacjenta. Kompleksowość w tym znaczeniu to indywidualne podejście do chorego w aspekcie somatycznym (fizycznym), emocjonalnym, społecznym. Naszym zdaniem najefektywniejszą formą pomocy jest leczenie stacjonarne. Same wizyty u specjalisty niosące za sobą jedynie pomoc farmakologiczna często nie wystarczają, dlatego specjaliści z Zielonej Kliniki wciąż pracują nad ulepszeniem metod leczenia scalając przy tym te powszechnie znane takie jak: farmakoterapia, psychoterapia czy fototerapia. Co więcej, w Zielonej Klinice kładziemy również nacisk na wiele innych metod, takich jak psychoedukacja, trening zdolności poznawczych, trening zdolności społecznych, psychodrama, trening relaksacyjny, ćwiczenia rehabilitacyjno-ruchowe, terapia zajęciowa czy inne formy oddziaływań.

Wszystko po to, aby czas spędzany w Zielonej Klinice był czasem cennie wykorzystanym i prowadził do rozwoju osobistego pacjenta. Wierzymy, że dzięki temu chory uzyska oczekiwaną poprawę stanu zdrowia. Pobyt w Zielonej Klinice to również czas relaksu i odpoczynku. Więcej na temat stosowanych przez nas metod leczenia znajdziesz w zakładce „Techniki leczenia”.
Podczas stacjonarnego leczenia depresji pacjent jest objęty całodobową opieką, dzięki czemu leczenie w Zielonej Klinice jest bezpieczne oraz skuteczne.

Najczęściej zadawane pytania - zapoznaje się!

CO TO TAKIEGO DEPRESJA?

Głównym objawem jest obniżenie nastroju. Zakłada się, że czynnikiem wyzwalającym chorobę jest interakcja czynników biologicznych i psychospołecznych. Z depresją są często związane dolegliwości fizyczne. U większości pacjentów depresję można z powodzeniem leczyć. Leczenie depresji opiera się na stosowaniu odpowiednich leków przeciwdepresyjnych i psychoterapii. Depresja jest zaburzeniem psychicznym i należy do grupy chorób psychosomatycznych.

Głównym objawem jest przedłużające się przygnębienie trwające co najmniej dwa tygodnie. Osoby dotknięte chorobą cierpią na apatię, obniżony nastrój lub poczucie „wypalenia”. Oznakami depresji mogą być również objawy fizyczne. Osoby, które raz doświadczyły epizodu depresyjnego, mają wysokie ryzyko ponownego zachorowania. Inne zaburzenia psychiczne, takie jak lęk lub zaburzenia odżywiania, uzależnienia lub demencja często występują jako choroby współistniejące.

JAK DŁUGO TRWA LECZENIE DEPRESJI W OSADZIE EMPATIA?

Minimalny czas pobytu w ośrodku to trzy tygodnie. Podczas pobytu w ośrodku leczenie depresji odbywa się poprzez oddziaływania psychoterapeutyczne. Bardzo często przy występowaniu depresji współwystępują inne choroby np. uzależnienia, zaburzenia lękowe.

JAKIE SĄ GŁÓWNE OBJAWY DEPRESJI?

Głównym objawem jest obniżenie nastroju. Zakłada się, że czynnikiem wyzwalającym chorobę jest interakcja czynników biologicznych i psychospołecznych. Z depresją są często związane dolegliwości fizyczne. U większości pacjentów depresję można z powodzeniem leczyć. Leczenie depresji opiera się na stosowaniu odpowiednich leków przeciwdepresyjnych i psychoterapii. Depresja jest zaburzeniem psychicznym i należy do grupy chorób psychosomatycznych.

Głównym objawem jest przedłużające się przygnębienie trwające co najmniej dwa tygodnie. Osoby dotknięte chorobą cierpią na apatię, obniżony nastrój lub poczucie „wypalenia”. Oznakami depresji mogą być również objawy fizyczne. Osoby, które raz doświadczyły epizodu depresyjnego, mają wysokie ryzyko ponownego zachorowania. Inne zaburzenia psychiczne, takie jak lęk lub zaburzenia odżywiania, uzależnienia lub demencja często występują jako choroby współistniejące.

JAKIE SĄ PRZYCZYNY DEPRESJI

Następujące czynniki mogą przyczynić się do wywołania depresji:

 • Predyspozycje genetyczne — możliwość rozwoju depresji jest genetyczna. Jeśli w najbliższym kręgu rodzinnym zdarzały się przypadki depresji, ryzyko zachorowania wzrasta o około 15%.
 • Wpływy biologiczne — u osób z depresją zwykle brakuje równowagi między substancjami przekaźnikowymi, np. serotoniną, dopamina i noradrenaliną. Te neuroprzekaźniki przekazują elektrochemiczne sygnały nerwowe z jednej komórki nerwowej do drugiej. W ten sposób kontrolowane są uczucia, myśli i zachowania.
 • Choroby fizyczne — depresja może być wynikiem chorób, zwłaszcza tych, które wpływają na równowagę hormonalną lub powodują zaburzenia metaboliczne i czynnościowe mózgu. Przyczyną może być również rak lub choroba układu sercowo-naczyniowego.
 • Wpływy psychospołeczne — są trudne do zdefiniowania i rozpoznania. Osoby dotknięte chorobą często mają niską samoocenę i mają problemy z radzeniem sobie w sytuacjach stresowych i kryzysowych.
 • Uporczywy stres psychiczny — stresujące wydarzenia życiowe, np. śmierć bliskich, rozwód, samotność, ciągłe przeciążenie zawodowe, brak wsparcia, doświadczenia przemocy lub bezrobocia mogą sprzyjać wystąpieniu depresji.
 • Alkohol, leki lub uzależnienie od narkotyków — nadmierne spożywanie alkoholu, uzależnienie od narkotyków lub leków mogą również powodować depresję.
 • Brak światła słonecznego — główną przyczyną depresji sezonowej jest zbyt mała ilość światła.
CO TO SĄ EPIZODY DEPRESYJNE?

Epizody depresyjne są podzielone na różne stopnie nasilenia w zależności od liczby występujących głównych i dodatkowych objawów: – Lekki epizod depresyjny — dwa do trzech objawów z listy i wykonywanie większości normalnych czynności życia codziennego. – Umiarkowany epizod depresyjny — cztery lub więcej objawów z listy i trudności w wykonywaniu normalnych czynności. – Ciężkie epizod depresyjny — cierpienie z powodu wielu objawów, w tym myśli o samookaleczeniu i aktach samobójczych.

Nerwice

Wiele osób których dotyka nerwica łączy się z różnymi fobiami. Nerwice wywołują dyskomfort i często nieustające wizje zagrożenia oraz ciągły lęk. Osoby chorujące na nerwice przeżywają dużo wstydu. Dlatego tak ważne jest odpowiednie postępowanie z objawami nerwic. Bez agresji, narzucania lub ograniczania czegoś na siłę.

Czym jest nerwica i jak ją rozpoznać?

Nerwica jest zaburzeniem lękowym, ujawniającym się fizycznymi i psychicznymi objawami. Objawy nerwicy są mocno zróżnicowane. Często to bowiem nasilone objawy somatyczne z dziedzin kardiologii czy neurologii prowadzą do źródła problemu, którym de facto jest właśnie nerwica.

Prywatny ośrodek leczenia nerwic w Polsce

Prywatny ośrodek leczenia nerwic Osada Empatia zajmuje się prowadzeniem psychoterapii dla pacjentów dotkniętych nerwicą. Podczas sesji indywidualnych i grupowych osoby przebywające w ośrodku uczą się swoich emocji, przekonań, myśli. Poznają swoje trudności jakie utrudniają im wyzdrowienie z nerwicy. Dzięki psychoterapii mogą doświadczać siebie bez wstydu.