SUBSTANCJE

POZNAJ ETANOL

Spożywanie alkoholu

Szacuje się, że ok. 16% dorosłych Polaków spożywa alkohol w sposób ryzykowny. Spożywają oni powyżej 10 litrów czystego alkoholu rocznie ( mężczyźni) i 7,5 litra czystego alkoholu rocznie w przypadku kobiet. Szacuje się, że w Polsce jest ok 860 tysięcy osób uzależnionych od alkoholu ( 707 tysięcy mężczyźni, 153 tysiące kobiety). Liczba osób pijących ryzykownie i szkodliwie to ok 4 milionów osób.
W Europie porcja standardowa zawiera 10 gramów czystego alkoholu. W ten sposób można zmierzyć spożycie alkoholu.
ETOH – 10 gramów alkoholu etylowego ( C2H5OH).

Zawartość etanolu w trunkach

  • Piwo 5% – 250ml = 10 gramów alkoholu etylowego.
  • Wino 12% – 100ml = 10 gramów alkoholu etylowego.
  • Wódka 40% – 30ml = 10 gramów alkoholu etylowego.

Objawy uzależnienia:

1. Silna potrzeba lub poczucie przymusu zażywania substancji ( głód).
2. Upośledzenie, utrata kontroli. Trudności w powstrzymywaniu się od zażywania substancji, trudności w kontrolowaniu ilości zażywanej substancji, trudności w kontrolowaniu długości zażywania substancji.
3. Zespół odstawienia ( abstynencyjnego) który występuje przy próbach przerwania zażywania substancji lub przy ograniczeniu w zażywaniu.
4. Zjawisko tolerancji. W początkowej fazie zażywania substancji widoczny wzrost ilości zażywanej substancji w celu uzyskania tych samych efektów jej działania.
5. Zaniedbywanie zainteresowań, przyjemności na rzecz zażywania substancji psychoaktywnych.
6. Zażywanie substancji psychoaktywnych pomimo wiedzy o jej szkodliwości fizycznych, psychicznych czy społecznych.

Uzależnienie od substancji psychoaktywnej wyróżnia się takimi cechami jak:

– Pozytywne skutki które są krótkotrwałe.
– Przekonanie o niemożności obycia się bez danej substancji staje się coraz silniejsze.
– Występuje negatywny wpływ na relacje międzyludzkie i na zdrowie.